Zakládání a.s. a s.r.o. společností, firem

Měsíční archív: Únor 2012

Ready made společnosti recenze

Nevíte, zda se vyplatí investovat do ready made společnosti? Zdá se Vám, že založení společnosti vlastními silami je jednodušší nebo levnější? Podívejme se objektivně na to, jaké výhody a nevýhody ready made společnosti poskytují.

Finance

 

Co asi podnikatele zajímá nejvíce je finanční bilance založení nebo koupě společnosti. Pokud si zakládáte firmu sami, počítejte, že kromě základního kapitálu, který se odvíjí od toho, jakou právní formu společnosti zakládáte, zaplatíte na poplatcích jen u s.r.o. asi 20 000 Kč. Jsou zde zahrnuta nejrůznější notářská ověření, zápisy do rejstříků apod.

Rozhodnete-li si zakoupit ready made společnost, vyjde Vásspolečnost s ručením omezením asi na 25 000 Kč, akciová společnost pak kolem 70 000 Kč.

Rozdíl v ceně oproti vlastnímu zakládání tedy není zejména u akciové společnosti nijak vysoký. Navíc jste ušetřeni skládání základního kapitálu, který může být pro mnoho lidí problém.

Znalost legislativy

Založit společnost vlastními silami vyžaduje alespoň mírnou znalost legislativy. Musíte vědět nejen, co všechno je třeba zařídit, ale také, kde to najdete, a jaké dokumenty k tomu potřebujete. Naproti tomu u zakoupení ready made společnosti nemusíte znát téměř nic. Vše totiž zakládající firma vyřídí za Vás.

Čas na úřadech

Jak vyplývá z předchozího odstavce, zakoupíte-li si ready made společnost čas strávený na úřadech bude téměř nulový. Naopak při zakládání společnosti počítejte s dlouhými frontami a obíháním administrativního kolečka najisto.

Vložil Firmy ready made, Založení společnosti | Štítek , , , | Zanechat komentář

Daňová kalkulačka 2012

Daňové kalkulačky jsou velmi užitečným nástrojem, který Vám ušetří práci při výpočtu daní, které jste za dané období povinni zaplatit. Na internetu se daňové kalkulačky objevují každý rok. I nyní lze bez problému nalézt daňové kalkulačky 2012.

Důležité je ale se mít před těmito kalkulačkami na pozoru. Mohou být totiž dobrým pomocníkem při orientačních výpočtech daní, nenesou však žádnou záruku za to, že výpočty budou správné. Rozhodně tak není dobré na ně stoprocentně spoléhat. Odpovědnost za své daňové přiznání totiž stále nesete Vy, popř. Váš daňový poradce či účetní.

S čím Vám mohou daňové kalkulačky pomoci?

Nejčastěji se daňové kalkulačky používají pro výpočet hlavních typů daní, které podává většina obyčejných lidí či právních osob.

V první řadě se tak jedná o daň z příjmu. Výpočet daně z příjmu je proměnlivý a záleží na procentuální sazbě, která je připočítávána k daňovému základu. Správný výpočet je prováděn na základně daňového přiznání. V určitých případech ale může být tato daň snížena.

Další hojně počítanou daní je majetková daň, kam patří nejen daně z nemovitosti, ale také darovací daň, dědická daň, daň z převodu nemovitosti nebo daň silniční. Výše daně tak odpovídá velikosti majetku osoby a je také stanovena na základě daňového přiznání.

Velmi hojně používané jsou i kalkulačky na další daně, jako je například zdravotní a sociální pojištění nebo DPH.

Vložil Daňová kalkulačka | Štítek , | Zanechat komentář

Základní kapitál a.s.

Pojem základní kapitál zná asi každý živnostník či podnikatel, který uvažuje o založení společnosti. Jedná se samozřejmě o základní sumu peněžních prostředků, kterou je nutné doložit příslušným úřadům při zakládání společnosti, ať už se jedná o společnost akciovou nebo s ručením omezeným.

Nyní je situace taková, že při založení akciové společnosti je určena výše základního kapitálu na 2 000 000 Kč, pokud je společnost zakládána bez veřejné nabídky akcií nebo20 000 000 Kč v případě, že se jedná o společnost s veřejnou nabídkou akcií. Tyto částky samozřejmě nejsou nijak malé, a jsou tak důvodem, proč mnoho lidí od založení a.s. upustí.

Založení a.s. bez základního kapitálu

Existuje však i možnost, jak založit a.s. bez základního kapitálu. Touto možností je zakoupení tzv. ready made a.s. Jedná se o společnost, která zatím neprováděla žádnou podnikatelskou činnost a byla založena pouze pro to, aby mohla být prodána a převedena na nového majitele.

Pokud si ready made a.s. zakoupíte, budete tak mít ve výsledku úplně stejnou společnost, jako kdybyste si ji zakládali sami. Nemusíte se ale starat ani o administrativní kroky, které jsou k založení akciové společnosti potřeba, ani právě o složení základního kapitálu. Ten totiž prodávající firma složila za Vás.

Vložil Ready made a.s., Založení společnosti | Štítek , , | Zanechat komentář

Základní kapitál s.r.o. 2012

Složení základního kapitálu je jednou z nutných podmínek založení společnosti, ať už se jedná o společnost s ručením omezeným nebo o společnost akciovou. Výše tohoto kapitáluse však u těchto společností samozřejmě liší.

Základní nejnižší kapitál, který pro vznik s.r.o. třeba doložit činív současnosti 200 000 Kč.

Samozřejmě tato částka musí být na účtu firmy pouze při jejím založení, nikoliv po celou dobu existence firmy. Existuje však samozřejmě celá řada možností, jak lze doložení takto velké částky obejít a firmu i tak založit.

Prví možností je místo klasického s.r.o. založit obchodní společnost, kde je základní kapitál o mnoho nižší. Daleko lepším řešením je ale využití takzvaných ready made společností.

Ready made společnosti jsou totiž již předem předchystané společnosti, které si můžete zakoupit. Snadnýmpřevodem ready made společnosti, která samozřejmě zatím nemá žádnou podnikatelskou historii, se tak vyhnete nejen zaplacení kapitálu, který byl již doložen firmou, která ready made k prodeji nabízí, ale také složité administrativě.

Poslední možností je počkat, zda se schválí návrh, který je již nějakou dobu projednáván. Ten spočívá ve snížení minimálního základního kapitálu, a to na libovolnou mez.

Vložil Ready made s.r.o., Založení společnosti | Štítek | Zanechat komentář

Daňové ráje

Daňové ráj je u většiny lidí spojen s nelegálními činnostmi a daňovými podvody. Málokdo tak již ví, že jako daňové ráje označují státy, které k sobě nelákají podvodníky, ale naopak se snaží přilákat investory, kteří by zajistili kapitál a pomohli tak zemím v jejich rozvoji.

Jen v Evropě je zemí, které se za daňový ráj označují, hned několik. Jmenovat můžete například Kypr, Monaku nebo Lichtenštejnsko. Jak lze snadno vidět, nejedná se tedy o žádné pochybné zaostalé země, ale o normální země s fungující ekonomikou. Kromě evropských států se mezi daňové ráje řadí například i Bahamy, Panama, Belize nebo Seychely.

Daňové ráje a jejich daně

Termín daňový ráj navádí k tomu, že se v těchto zemích neplatí žádné daně. Tak tomu samozřejmě není. Některé, jako daň z přidané hodnoty nebo daň z příjmu fyzických osob jsou tu podobné, jako kdekoliv jinde. Změna je zejména v dani z příjmu právnických osob, které jsou zde sníženy nebo jsou nahrazeny ročním paušálem. Obecně se dá říci, že se za daňový ráj považuje každá země, která daní příjmy právnických osob méně než 7 %.

Právě to samozřejmě láká mnoho investorů a zahraničních podnikatelů, aby si založili firmu právě v těchto státech. Kromě daňového zvýhodnění jsou navíc v daňových rájích sníženy i nároky na firemní byrokracii.

Vložil Založení firmy v zahraničí, Založení společnosti | Štítek , , , | Zanechat komentář

Založení firmy v zahraničí

Důvodů pro založení firmy v zahraničí může být hned několik. Výhodnější daňové podmínky, snazší přístup na mezinárodní kapitálové trhy i větší klientela. Mnoho lidí od tohoto kroku odradí neznalost zákona a obava o složitost celého procesu. Nemusí však tomu tak být vždy.

Snadno si totiž můžete založit firmu v zahraničí prostřednictvím jiné zprostředkovatelské firmy, která se na zakládání firem specializuje. Snadno Vám tak poskytnou nejen potřebné rady pro konkrétní zemi, ve které chcete firmu zakládat, ale pomohou Vám s administrativními záležitostmi.

Navíc díky nim i ušetříte finanční prostředky, které byste do vlastního zakládání museli investovat.

Výhody zahraniční společnosti

Výhody přesunutí společnosti do zahraničí jsou zřejmé. Zejména přesunutí společnosti do „daňových rájů“přináší opravdovou úlevu při platbách daní z příjmu, které se v některých zemích platí pouze velmi malé nebo dokonce žádné.

Kromě daní je však velkou výhodou i lepší podnikatelské prostředí, lepší vymahatelnost práva, snazší a méně náročná byrokracie nebo i nižší provozní náklady. Samozřejmě ale vždy záleží na povaze Vašeho podnikání. U některých společností by totiž jejich přesun do zahraničí nebyl příliš výhodný.

Vložil Založení firmy v zahraničí, Založení společnosti | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Offshore společnosti

Offshore společnosti jsou společnosti, které byly založeny v tzv. daňových rájích, tedy v zemích, kde společnosti při splnění určitých podmínek nebo přímo na základě zákona neplatí daně z příjmu. Platí se zde pouze paušální roční daň za svou existenci, která je však oproti klasickým daní z příjmu velmi nízká.

V kterých zemích lze offshore společnost založit?

Offshore společnosti se zakládají nejčastěji v bývalých koloniích Velké Británie, ale také v řadě dalších zemích, kde nejsou placeny daně z příjmu. Jedná se tak o Belize, Bahamy, Seychelly, Panamu, British Virgin Islands, nebo Západní Samoa.

Někdy se za země pro založení offshore společnosti považuje i Kypr, Maďarsko a Nizozemsko. Tam jsou pravidla sice trochu rozdílná, než u zemí předešlých, daňové zvýhodnění zde však stále funguje.

Jak offshore společnost funguje?

Běžně se v offshore společnosti využívá ochrany identity skutečného majitele, tak, že firmu zastupují jmenovaní akcionáři a ředitelé. Skutečný vlastník má však dál svá vlastnická práva na základě plné moci, která mu umožňuje nejen nakládat s majetkem společnosti, ale také jednat jejím jménem. Zakládání offshore společnosti probíhá nejčastěji přes internet, kde se musí splnit předem dané postupy a požadavky.

Vložil Založení firmy v zahraničí, Založení společnosti | Štítek | Zanechat komentář

Firma na klíč

Pojem „na klíč“ se v dnešní době vžil pro všechny produkty, které lze předat již kompletně hotové bez toho, aby s nimi měl konečný majitel nějaké starosti.

Kromě populárních domů na klíč se tak můžete setkat i pojmem firma na klíč, která jepřipravena pro téměř okamžité podnikání.

Jedná se o tzv. ready made společnosti, které jsou prodávány dalšími firmami. Ty všechny potřebné administrativní záležitosti, jako je registrace na úřadech, zapsání do obchodního rejstříku či složení základního kapitálo vykonali za Vás.

Vy si pouze vyberete společnost, u které chcete firmu na klíč zakoupit, dodáte příslušné doklady k převodu společnosti a můžete začít podnikat. Vše bývá vyřízeno i do několika hodin.

Nejčastěji do tří dnů je pak již možno v nové firmě provádět všechny právní úkony. Obecně platí, že prodávající firmy mají společnosti na klíč předpřipravené. Vy si tedy jen vyberete, zda chcetezakoupit s.r.o., a.s. nebo evropskou společnost a její jméno a zaplatíte potřebnou částku.

Kromě toho se však můžete setkat u těchto firem i se službami přímého založení společnosti. Snadno tak můžete získat firmu na míru přesně podle Vašich představ. Doba převodu takovéto nově založené společnosti je však o několik dní delší, než u již založených ready made.

Vložil Firmy ready made, Prodej ready made společností, Prodej založené firmy, Ready made a.s., Ready made s.r.o. | Štítek , , | Zanechat komentář

Virtuální sídlo společnosti Praha

Mít sídlo v Praze si přeje mnoho živnostníků a podnikatelů, protože se jedná o opravdu dobrou adresu, která naláká spoustu zákazníků. Navíc mnoho z nich trochu naivně doufá, že v množství dalších firem se snáze vyhnou kontrole finančního úřadu.

Pokud však v Praze firma opravdu nesídlí, může být zapsání sídla firmy do obchodního rejstříku problém.

Zejména od roku 2012, kdy je schválena novela zákona, která nařizuje, aby firma doložila svůj právní vztah k zapsanému sídlu.

I přesto lze přemístění sídla společnosti do Prahy celkem jednoduše vyřešit. Mnoho firem totiž nabízí tzv. virtuální sídla, která může využít každý živnostník či společnost bez toho aby zákon porušovala. Zastupují totiž vlastníka tohoto virtuálního sídla opravdu plnohodnotně. Nejedná se tak o „schránkovou firmu“, která nelze dohledat, a proti kterým je právě novela zákona vystavěna.

Kromě samotného zápisu sídla do obchodního rejstříku tak v Praze můžete mít i svou virtuální kancelář, která Vámzajistí přeposílání poštovních zásilek, přesměrování telefonních hovorů, komunikaci se zákazníky, kteří Vás přišli navštívit apod. Vaše expanze dostat hlavního města tak bude o mnoho jednodušší bez starostí, které byste měli při zařizování vlastní kanceláře.

Vložil Firmy ready made, Založení společnosti | Štítek , , , | Zanechat komentář

Virtuální sídlo firmy

Sídlo firmy musí mít každá podnikající osoba zapsáno v obchodním rejstříku. Mnoho společností, ale z praktických důvodů nemůže mít sídlo své společnosti v prostorech, ve kterých opravdu podniká. Často se tak v těchto případech využívá tzv. virtuální sídlo firmy.

Virtuální sídlo firmy je místo, kde firma sice doopravdy nesídlí, ale je zapsáno v obchodním rejstříku. Mnoho firem, ale tohoto určení sídla firmy používali pro podvodné jednání, a proto od začátku roku 2012 platí novela obchodního zákona, která říká, že firma musí doložit právní vztah ke svému sídlu, které má v obchodním rejstříku zapsáno.

Virtuální sídla firmy tak lze používat i dál, ale s jistými omezeními. Nejčastěji se virtuální sídla využívají jako náhradní kancelářské prostory. Jiná firma, která má zde své zaměstnance, pronajímá adresu tohoto sídla právě Vám a zajišťuje Vám přeposílání pošty a další služby. Mezi ty může patřit třeba poskytnutí osobního styku se zákazníkem, který Vás chce v této lokalitě navštívit, zajištění zákaznické linky nebo přesměrování hovorů. Velmi využívané jsou také služby pronájmu prostorů, jako je například konferenční sál.

Snadno tak získáte nejen prestižní adresu sídla své firmy, ale také kompletní zákaznický servis, čímž můžete značně snížit náklady na provoz vlastní kanceláře.

Vložil Firmy ready made, Prodej ready made společností, Založení společnosti | Štítek , | Zanechat komentář