Zakládání a.s. a s.r.o. společností, firem

Archív kategorií: Daňová kalkulačka

Daňová kalkulačka 2012

Daňové kalkulačky jsou velmi užitečným nástrojem, který Vám ušetří práci při výpočtu daní, které jste za dané období povinni zaplatit. Na internetu se daňové kalkulačky objevují každý rok. I nyní lze bez problému nalézt daňové kalkulačky 2012.

Důležité je ale se mít před těmito kalkulačkami na pozoru. Mohou být totiž dobrým pomocníkem při orientačních výpočtech daní, nenesou však žádnou záruku za to, že výpočty budou správné. Rozhodně tak není dobré na ně stoprocentně spoléhat. Odpovědnost za své daňové přiznání totiž stále nesete Vy, popř. Váš daňový poradce či účetní.

S čím Vám mohou daňové kalkulačky pomoci?

Nejčastěji se daňové kalkulačky používají pro výpočet hlavních typů daní, které podává většina obyčejných lidí či právních osob.

V první řadě se tak jedná o daň z příjmu. Výpočet daně z příjmu je proměnlivý a záleží na procentuální sazbě, která je připočítávána k daňovému základu. Správný výpočet je prováděn na základně daňového přiznání. V určitých případech ale může být tato daň snížena.

Další hojně počítanou daní je majetková daň, kam patří nejen daně z nemovitosti, ale také darovací daň, dědická daň, daň z převodu nemovitosti nebo daň silniční. Výše daně tak odpovídá velikosti majetku osoby a je také stanovena na základě daňového přiznání.

Velmi hojně používané jsou i kalkulačky na další daně, jako je například zdravotní a sociální pojištění nebo DPH.

Vložil Daňová kalkulačka | Štítek , | Zanechat komentář