Zakládání a.s. a s.r.o. společností, firem

Archív kategorií: Založení firmy v zahraničí

Daňové ráje

Daňové ráj je u většiny lidí spojen s nelegálními činnostmi a daňovými podvody. Málokdo tak již ví, že jako daňové ráje označují státy, které k sobě nelákají podvodníky, ale naopak se snaží přilákat investory, kteří by zajistili kapitál a pomohli tak zemím v jejich rozvoji.

Jen v Evropě je zemí, které se za daňový ráj označují, hned několik. Jmenovat můžete například Kypr, Monaku nebo Lichtenštejnsko. Jak lze snadno vidět, nejedná se tedy o žádné pochybné zaostalé země, ale o normální země s fungující ekonomikou. Kromě evropských států se mezi daňové ráje řadí například i Bahamy, Panama, Belize nebo Seychely.

Daňové ráje a jejich daně

Termín daňový ráj navádí k tomu, že se v těchto zemích neplatí žádné daně. Tak tomu samozřejmě není. Některé, jako daň z přidané hodnoty nebo daň z příjmu fyzických osob jsou tu podobné, jako kdekoliv jinde. Změna je zejména v dani z příjmu právnických osob, které jsou zde sníženy nebo jsou nahrazeny ročním paušálem. Obecně se dá říci, že se za daňový ráj považuje každá země, která daní příjmy právnických osob méně než 7 %.

Právě to samozřejmě láká mnoho investorů a zahraničních podnikatelů, aby si založili firmu právě v těchto státech. Kromě daňového zvýhodnění jsou navíc v daňových rájích sníženy i nároky na firemní byrokracii.

Vložil Založení firmy v zahraničí, Založení společnosti | Štítek , , , | Zanechat komentář

Založení firmy v zahraničí

Důvodů pro založení firmy v zahraničí může být hned několik. Výhodnější daňové podmínky, snazší přístup na mezinárodní kapitálové trhy i větší klientela. Mnoho lidí od tohoto kroku odradí neznalost zákona a obava o složitost celého procesu. Nemusí však tomu tak být vždy.

Snadno si totiž můžete založit firmu v zahraničí prostřednictvím jiné zprostředkovatelské firmy, která se na zakládání firem specializuje. Snadno Vám tak poskytnou nejen potřebné rady pro konkrétní zemi, ve které chcete firmu zakládat, ale pomohou Vám s administrativními záležitostmi.

Navíc díky nim i ušetříte finanční prostředky, které byste do vlastního zakládání museli investovat.

Výhody zahraniční společnosti

Výhody přesunutí společnosti do zahraničí jsou zřejmé. Zejména přesunutí společnosti do „daňových rájů“přináší opravdovou úlevu při platbách daní z příjmu, které se v některých zemích platí pouze velmi malé nebo dokonce žádné.

Kromě daní je však velkou výhodou i lepší podnikatelské prostředí, lepší vymahatelnost práva, snazší a méně náročná byrokracie nebo i nižší provozní náklady. Samozřejmě ale vždy záleží na povaze Vašeho podnikání. U některých společností by totiž jejich přesun do zahraničí nebyl příliš výhodný.

Vložil Založení firmy v zahraničí, Založení společnosti | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Offshore společnosti

Offshore společnosti jsou společnosti, které byly založeny v tzv. daňových rájích, tedy v zemích, kde společnosti při splnění určitých podmínek nebo přímo na základě zákona neplatí daně z příjmu. Platí se zde pouze paušální roční daň za svou existenci, která je však oproti klasickým daní z příjmu velmi nízká.

V kterých zemích lze offshore společnost založit?

Offshore společnosti se zakládají nejčastěji v bývalých koloniích Velké Británie, ale také v řadě dalších zemích, kde nejsou placeny daně z příjmu. Jedná se tak o Belize, Bahamy, Seychelly, Panamu, British Virgin Islands, nebo Západní Samoa.

Někdy se za země pro založení offshore společnosti považuje i Kypr, Maďarsko a Nizozemsko. Tam jsou pravidla sice trochu rozdílná, než u zemí předešlých, daňové zvýhodnění zde však stále funguje.

Jak offshore společnost funguje?

Běžně se v offshore společnosti využívá ochrany identity skutečného majitele, tak, že firmu zastupují jmenovaní akcionáři a ředitelé. Skutečný vlastník má však dál svá vlastnická práva na základě plné moci, která mu umožňuje nejen nakládat s majetkem společnosti, ale také jednat jejím jménem. Zakládání offshore společnosti probíhá nejčastěji přes internet, kde se musí splnit předem dané postupy a požadavky.

Vložil Založení firmy v zahraničí, Založení společnosti | Štítek | Zanechat komentář