Ready made společnosti

Zakládání a.s. a s.r.o. společností, firem

Založení firmy v zahraničí

Důvodů pro založení firmy v zahraničí může být hned několik. Výhodnější daňové podmínky, snazší přístup na mezinárodní kapitálové trhy i větší klientela. Mnoho lidí od tohoto kroku odradí neznalost zákona a obava o složitost celého procesu. Nemusí však tomu tak být vždy.

Snadno si totiž můžete založit firmu v zahraničí prostřednictvím jiné zprostředkovatelské firmy, která se na zakládání firem specializuje. Snadno Vám tak poskytnou nejen potřebné rady pro konkrétní zemi, ve které chcete firmu zakládat, ale pomohou Vám s administrativními záležitostmi.

Navíc díky nim i ušetříte finanční prostředky, které byste do vlastního zakládání museli investovat.

Výhody zahraniční společnosti

Výhody přesunutí společnosti do zahraničí jsou zřejmé. Zejména přesunutí společnosti do „daňových rájů“přináší opravdovou úlevu při platbách daní z příjmu, které se v některých zemích platí pouze velmi malé nebo dokonce žádné.

Kromě daní je však velkou výhodou i lepší podnikatelské prostředí, lepší vymahatelnost práva, snazší a méně náročná byrokracie nebo i nižší provozní náklady. Samozřejmě ale vždy záleží na povaze Vašeho podnikání. U některých společností by totiž jejich přesun do zahraničí nebyl příliš výhodný.

Vložil Založení firmy v zahraničí, Založení společnosti | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Offshore společnosti

Offshore společnosti jsou společnosti, které byly založeny v tzv. daňových rájích, tedy v zemích, kde společnosti při splnění určitých podmínek nebo přímo na základě zákona neplatí daně z příjmu. Platí se zde pouze paušální roční daň za svou existenci, která je však oproti klasickým daní z příjmu velmi nízká.

V kterých zemích lze offshore společnost založit?

Offshore společnosti se zakládají nejčastěji v bývalých koloniích Velké Británie, ale také v řadě dalších zemích, kde nejsou placeny daně z příjmu. Jedná se tak o Belize, Bahamy, Seychelly, Panamu, British Virgin Islands, nebo Západní Samoa.

Někdy se za země pro založení offshore společnosti považuje i Kypr, Maďarsko a Nizozemsko. Tam jsou pravidla sice trochu rozdílná, než u zemí předešlých, daňové zvýhodnění zde však stále funguje.

Jak offshore společnost funguje?

Běžně se v offshore společnosti využívá ochrany identity skutečného majitele, tak, že firmu zastupují jmenovaní akcionáři a ředitelé. Skutečný vlastník má však dál svá vlastnická práva na základě plné moci, která mu umožňuje nejen nakládat s majetkem společnosti, ale také jednat jejím jménem. Zakládání offshore společnosti probíhá nejčastěji přes internet, kde se musí splnit předem dané postupy a požadavky.

Vložil Založení firmy v zahraničí, Založení společnosti | Štítek | Zanechat komentář

Firma na klíč

Pojem „na klíč“ se v dnešní době vžil pro všechny produkty, které lze předat již kompletně hotové bez toho, aby s nimi měl konečný majitel nějaké starosti.

Kromě populárních domů na klíč se tak můžete setkat i pojmem firma na klíč, která jepřipravena pro téměř okamžité podnikání.

Jedná se o tzv. ready made společnosti, které jsou prodávány dalšími firmami. Ty všechny potřebné administrativní záležitosti, jako je registrace na úřadech, zapsání do obchodního rejstříku či složení základního kapitálo vykonali za Vás.

Vy si pouze vyberete společnost, u které chcete firmu na klíč zakoupit, dodáte příslušné doklady k převodu společnosti a můžete začít podnikat. Vše bývá vyřízeno i do několika hodin.

Nejčastěji do tří dnů je pak již možno v nové firmě provádět všechny právní úkony. Obecně platí, že prodávající firmy mají společnosti na klíč předpřipravené. Vy si tedy jen vyberete, zda chcetezakoupit s.r.o., a.s. nebo evropskou společnost a její jméno a zaplatíte potřebnou částku.

Kromě toho se však můžete setkat u těchto firem i se službami přímého založení společnosti. Snadno tak můžete získat firmu na míru přesně podle Vašich představ. Doba převodu takovéto nově založené společnosti je však o několik dní delší, než u již založených ready made.

Vložil Firmy ready made, Prodej ready made společností, Prodej založené firmy, Ready made a.s., Ready made s.r.o. | Štítek , , | Zanechat komentář

Virtuální sídlo společnosti Praha

Mít sídlo v Praze si přeje mnoho živnostníků a podnikatelů, protože se jedná o opravdu dobrou adresu, která naláká spoustu zákazníků. Navíc mnoho z nich trochu naivně doufá, že v množství dalších firem se snáze vyhnou kontrole finančního úřadu.

Pokud však v Praze firma opravdu nesídlí, může být zapsání sídla firmy do obchodního rejstříku problém.

Zejména od roku 2012, kdy je schválena novela zákona, která nařizuje, aby firma doložila svůj právní vztah k zapsanému sídlu.

I přesto lze přemístění sídla společnosti do Prahy celkem jednoduše vyřešit. Mnoho firem totiž nabízí tzv. virtuální sídla, která může využít každý živnostník či společnost bez toho aby zákon porušovala. Zastupují totiž vlastníka tohoto virtuálního sídla opravdu plnohodnotně. Nejedná se tak o „schránkovou firmu“, která nelze dohledat, a proti kterým je právě novela zákona vystavěna.

Kromě samotného zápisu sídla do obchodního rejstříku tak v Praze můžete mít i svou virtuální kancelář, která Vámzajistí přeposílání poštovních zásilek, přesměrování telefonních hovorů, komunikaci se zákazníky, kteří Vás přišli navštívit apod. Vaše expanze dostat hlavního města tak bude o mnoho jednodušší bez starostí, které byste měli při zařizování vlastní kanceláře.

Vložil Firmy ready made, Založení společnosti | Štítek , , , | Zanechat komentář

Virtuální sídlo firmy

Sídlo firmy musí mít každá podnikající osoba zapsáno v obchodním rejstříku. Mnoho společností, ale z praktických důvodů nemůže mít sídlo své společnosti v prostorech, ve kterých opravdu podniká. Často se tak v těchto případech využívá tzv. virtuální sídlo firmy.

Virtuální sídlo firmy je místo, kde firma sice doopravdy nesídlí, ale je zapsáno v obchodním rejstříku. Mnoho firem, ale tohoto určení sídla firmy používali pro podvodné jednání, a proto od začátku roku 2012 platí novela obchodního zákona, která říká, že firma musí doložit právní vztah ke svému sídlu, které má v obchodním rejstříku zapsáno.

Virtuální sídla firmy tak lze používat i dál, ale s jistými omezeními. Nejčastěji se virtuální sídla využívají jako náhradní kancelářské prostory. Jiná firma, která má zde své zaměstnance, pronajímá adresu tohoto sídla právě Vám a zajišťuje Vám přeposílání pošty a další služby. Mezi ty může patřit třeba poskytnutí osobního styku se zákazníkem, který Vás chce v této lokalitě navštívit, zajištění zákaznické linky nebo přesměrování hovorů. Velmi využívané jsou také služby pronájmu prostorů, jako je například konferenční sál.

Snadno tak získáte nejen prestižní adresu sídla své firmy, ale také kompletní zákaznický servis, čímž můžete značně snížit náklady na provoz vlastní kanceláře.

Vložil Firmy ready made, Prodej ready made společností, Založení společnosti | Štítek , | Zanechat komentář

Sídlo společnosti 2012

Plánujete-li založit společnost, možná jste narazili i na další problém, a to kam umístit sídlo Vaší společnosti. Jestliže máte kanceláře či dílnu, většinou nebývá problém v umístění sídla společnosti právě na toto místo.

Najdou se ale i podnikatelé, kteří nemohou z různých důvodů své sídlo mít a ho umístit tam kde opravdu sídlí.

V tomto případě se nejčastěji uplatňuje virtuální sídlo, tedy sídlo, které je vytvořeno jen proto, aby bylo zapsáno v obchodním rejstříku, a popř. tam chodila pošta apod. Samozřejmě, že je tento způsob udání sídla společnosti využíván i podvodnými firmami.

Novela obchodního zákoníků, která platí od ledna 2012, ale stanovuje určitá opatření proti „schránkovým firmám“, které sice mají v obchodním rejstříku uvedené sídlo, ale nelze je tam v žádném případě dohledat. Sídlo společnosti od roku 2012 tak musí mít právní vztah sídla k firmě, která ho jako své sídlo uvádí.

To samozřejmě ale nebrání využívání virtuálních kanceláří i nadále. Opravdová virtuální sídla, která nabízí například firmy k nákupu ready made společností totiž tuto podmínku splňují. Navíc Vám na tomto místě mohou kromě dobré adresy zajistit i další služby, jako jsou nejrůznější služby zákaníkům přímo v sídle společnosti, zákaznické linky apod.

Vložil Firmy ready made, Založení společnosti | Štítek , , , | Zanechat komentář

Prodej s.r.o.

Společnost s ručením omezeným je nejběžnější formou podnikání v České republice. Je to způsobeno zejména relativně nízkými náklady na založení a skutečností, že společníci, kteří se do tohoto podnikání pustí, neručí svým majetkem, ale pouze částkou do výše základního kapitálu.

Prodej s.r.o. se obecně uskutečňuje ve dvou případech. První je, když dochází k prodeji již zavedené fungující společnosti, druhou možností pak je prodej tzv. ready made společnosti. Ready made společnost je prázdná s.r.o., která ještě nezahájila svou činnost, a byla založena pouze za účelem dalšího prodeje.

Usnadňuje tak začínajícím podnikatelům založení s.r.o.vstup do podnikatelského světa, protož v případě, že si koupí ready made s.r.o. od jiné firmy, nemusí skládat základní kapitál ve výši 200 000 Kč, ani nemusí shánět po úřadech potřebná potvrzení apod. Vše je již přichystáno a vyřízeno. Společnost stačí pouze převést na nového majitele, nechat zaspat změnu do obchodního rejstříku a případně společnost přejmenovat. Vše může proběhnout během několika málo hodin. Většinou do tří dnů již můžete svou novou společnost naplno používat ke všem právním úkonům.

Prodej zavedené společnosti je mnohem složitější, protože je zde třeba zajistit celou řadu věcí, včetně dohody ceny. Většinou se tento prodej řeší prostřednictvím externí firmy, která vše potřebné pro starého i nového majitele zařídí. Zároveň je tato firma jakou si ochranou pro obě obchodující strany.

Vložil Prodej založené firmy, Ready made s.r.o. | Štítek , , | Zanechat komentář

Prodej akciové společnosti

Akciová společnost je jedním z typů právních forem podnikání, které lze na území České republiky využívat. Pokud chcete takovou společnost založit, počítejte s tím, že se jedná o opravdu složitý proces, který Vám zabere i několik týdnů.

Daleko jednodušší je využít prodeje akciové společnosti, kterou nabízejí firmy obchodující s ready mede společnostmi. Ready made a.s. je totiž firma, která je založená právě za účelem prodeje. Nemá tedy žádnou právní ani ekonomickou historii a jsou připraveny k zahájení podnikání.

Prodej takovéto ready made a.s. probíhá jednoduše během několika hodin případně dnů. Pro uskutečnění prodeje, tedy převodu firmy na nového majitele není potřeba, abyste znali dokonale legislativu nebo navštěvovali množství úřadů, které je nutné obejít při běžném zakládání. Stačí, když prodejci doložíte základní informace o budoucích vlastnících a jednatelích společnosti a poskytnete potřebné osobní údaje a plné moci k převodu. Vše bude vyřízeno za Vás.

Cena ready made a.s. se pohybuje od 70 000 do 110 000 Kč. Při výběru společnosti však nedbejte pouze na cenu. Mnoho společností totiž udává pouze základní cenu, ke které je třeba připočítat zvlášť ještě celou řadu právních úkonů, jako je přejmenování společnosti či přepis sídla společnosti.

Vložil Prodej založené firmy, Ready made a.s. | Štítek , , , | Zanechat komentář

Prodej ready made společnosti

Jako ready made se označují takové společnosti, které byly vytvořeny pro další pro prodej koncovým zákazníkům, tedy živnostníkům či podnikatelům, kteří si chtějí společnost založit, ale neví jak na to nebo nechtějí ztrácet čas se zdlouhavou administrativou.

Firmy, které nabízejí prodej ready made společností, poskytují kompletní služby, díky kterým nemusíte znát legislativu, ani skládat základní kapitál.

Stačí zaplatit jednorázový poplatek a během pár dnů bude vše vyřízeno, a Vy můžete začít naplno podnikat.

Obecně firmy nabízejí k prodeji tyto druhy ready made společností:

-          Společnost s ručením omezeným

-          Akciová společnost

-          Evropská společnost

Rozdíl mezi nimi vyplývá samozřejmě z právní formy, kterou společnosti mají. V České republice obecně lze užívat s.r.o. a a.s. Podnikatelé komunikující i se zahraničními zákazníky by měli již využívat evropské společnosti, ačkoliv to není povinné. Rozdíl je zejména v normách, kterými se musí tato společnost řídit.

Cena ready made společností je různá u každé firmy, která prodej zprostředkovává. Obecně se však ceny pohybují u s.r.o. kolem 25 000Kč, u a.s. a evropské společnosti 100 000 Kč. Ceny jsou však opravdu pouze orientační, protože mnoho firem neuvádí u prodeje konečnou cenu včetně všech právních poplatků a potřebných úkonů, ale pouze cenu základní, kterou zaplatíte za převod společnosti.

Vložil Prodej ready made společností, Prodej založené firmy, Ready made a.s., Ready made s.r.o. | Štítek , , , | Zanechat komentář

Prodej firmy

Spousta majitelů firem uvažuje o jejich prodeji, a naopak celá řada lidí hledá firmu, kterou by koupilo. Důvodů, které vedou k obojímu, může být opravdu nespočet.

Pokud chce majitel fungující firmu prodat, nebo alespoň její podíl, pravděpodobně ho k tomu vedou osobní nebo zdravotní důvody, ale také například možnost firmu rozšířit a přivést do ní nové myšlenky, nebo si již po letech zajišťování provozu prostě odpočinout a užívat si života.

Naopak u kupujícího se jedná především o možnost splnit si své sny a uskutečnit své plány. Často se však lze setkat i s pouhým zhodnocením volných finančních prostředkůzmenšení konkurence jejím odkoupení nebo prostě touha začít podnikat.

Nákup a prodej firem se uskutečňuje nejčastěji pomocí prostředníků, které představují externí firmy.

Ty zajišťují kompletní převod firmy na nového majitele, vyrovnání mezi majiteli a další potřebné administrativní kroky, které jsou s prodejem a koupí firmy spojeny. Zároveň tak tvoří jakousi ochranu před podvodným jednáním, které by mohlo hrozit v případě přímého převodu mezi majiteli.

Jinou kapitolou je pak prodej a nákup tzv. ready made společností, které nemají žádnou podnikatelskou historii, a tedy ani finanční a právní závazky.

Vložil Prodej založené firmy | Štítek , , | Zanechat komentář